LGD

Znajdź interesujący Cię temat

Lokalna Grupa Działania, pojęcie które zostało określone Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

To podmiot działający jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, do którego stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, z każdej gminy będącej członkiem stowarzyszenia, a głównym celem LGD jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane