Prezentacje

Znajdź interesujący Cię temat

Poniżej prezentujemy materiały prezentowane podczas Makroregionalnego Forum Wymiany Doświadczeń, które odbyło się 29-30 listopada 2023 r. we Wrocławiu.

Zachęcamy do zapoznania się.

Generatywna sztuczna Inteligencja w partnerstwach samorządowych – Bartosz Ledzion, EGO S.C

Programy Interreg 2021-2027 – Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Rola wspólnot energetycznych w transformacji energetycznej (modele krajowe i zagraniczne) – Piotr Szymański, Magdalena Rozwadowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Smart Kłodzko (SMAK) – Aleksandra Gwizdowska, Urząd Miejski w Kłodzku

Samowystarczalność energetyczna w oparciu o współpracę w ramach spółdzielni energetycznych (aspekty praktyczne) – Tomasz Marzec, ekspert, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Wał Pomorski 1945: Bariera, która łączy. Doświadczenia tworzenia i promocji marki turystycznej na poziomie ponadlokalnym – Maciej Żebrowski, Burmistrz Miasta Wałcz

Atrakcyjność turystyczna – gdzie, co, jak, czyli od mitu, po produkt dzięki synergii – Krzysztof Markiel, doradca miast i partnerstw, Związek Miast Polskich; Jacek Wożniak, doradca miast i partnerstw, Związek Miast Polskich

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane