Miejski Obszar Funkcjonalny

Znajdź interesujący Cię temat

Miejski Obszar Funkcjonalny, zdefiniowany Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Jest to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej. W ramach MOF istnieje podział na obszary funkcjonalne ośrodków ze względu na wielkość ośrodków miejskich tj. wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych, lokalnych.*

*Opracowano na podstawie: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/kpzk.pdf

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane