Struktura Partnerstwa

Znajdź interesujący Cię temat

Struktura Partnerstwa – określa, w jaki sposób zorganizowane jest partnerstwo w celu realizacji projektu CWD+. Głównymi podmiotami funkcjonującymi w ramach partnerstwa są: Rada Partnerstwa na czele z Przewodniczącym Rady Partnerstwa oraz Grupa Robocza wraz z Koordynatorem Grupy Roboczej.

  • Rada Partnerstwa – składa się z przedstawicieli władz wykonawczych samorządów wchodzących w skład partnerstwa. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji związanych z projektem CWD+ m.in. w zakresie wyboru projektu/projektów strategicznych
  • Grupa Robocza – składa się pracowników merytorycznych samorządów, będących członkami partnerstwa. Do jej zakresu zadań zalicza się m.in. przygotowywanie rekomendacji dla Rady Partnerstwa odnośnie wyboru projektu/ów, bieżącą komunikację z Opiekunami Partnerstw, udział w spotkaniach roboczych, spotkaniach sieciujących.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane