Instytucja Pośrednicząca

Znajdź interesujący Cię temat

zdefiniowana w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jest to organ administracji publicznej lub inną jednostkę  sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.*

*Zobacz: Art 5 pkt 3) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane