ITT

Znajdź interesujący Cię temat

Inne Instrumenty Terytorialne, zdefiniowane w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Nowy instrument rozwoju terytorialnego, który będzie wdrażany w latach 2021-2027, przeznaczony zarówno dla partnerstw, jak i pojedynczych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pozwala na realizację zadań dotyczących każdego z celów spójności, jednak z dedykacją dla aspektu rewitalizacji.

Dostępny do wykorzystania tylko w przypadku, gdy JST znajduje się w OSI (i nie została objęta instrumentem ZIT) lub instytucja zarządzająca wskazała obszar problemowy lub obszar został wskazany w gminnym programie rewitalizacji lub zostało zawiązane partnerstwo JST objęte wsparciem Centrum Wsparcia Doradczego. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym wykorzystanie IIT, jest opracowanie strategii terytorialnego (Strategii IIT).

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane