Realizowany projekt strategiczny

Znajdź interesujący Cię temat

Realizowany projekt strategiczny – oznacza, który z projektów został przez partnerstwo wybrany jako priorytetowy i będzie realizowany w ramach projektu CWD+. Przy czym, w zależności od etapu, na jakim partnerstwo się aktualnie znajduje, zamieszczona jest adekwatna informacja. Wraz z postępem prac, dane będą systematycznie aktualizowane.