Stopień integracji partnerstwa

Znajdź interesujący Cię temat

Stopień integracji partnerstwa – określa, w jaki sposób JST są ze sobą połączone w świetle układu administracyjnego (terytorialnego) Polski.

Opracowana na potrzeby projektu klasyfikacja wyszczególnia pięć rodzajów partnerstw:

  • powiatowe niezintegrowane – są to partnerstwa, w skład których wchodzą wyłącznie gminy z jednego powiatu, jednak bez udziału powiatu jako członka partnerstwa
  • powiatowe zintegrowane – są to partnerstwa, w skład których wchodzą zarówno gminy, jak i ich powiat jako członek partnerstwa.
  • ponadpowiatowe niezintegrowane – są to partnerstwa, w skład których wchodzą gminy z więcej niż jednego powiatu, jednak bez udziału powiatu/ów jako członka/ów partnerstwa
  • ponadpowiatowe częściowo zintegrowane – są to partnerstwa, w skład których wchodzą gminy z więcej niż jednego powiatu, przy czym co najmniej jeden powiat tych gmin jest członkiem partnerstwa.
  • ponadpowiatowe w pełni zintegrowane – są to partnerstwa, w skład których wchodzą gminy z więcej niż jednego powiatu, przy czym wszystkie powiaty tych gmin są członkami partnerstwa.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane