Pomorskie partnerstwa podpisały porozumienia z UM

Nowy Dwór, Kępice, Dzierzgoń to miejsca, w których podpisano pierwsze Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. Zarząd Województwa Pomorskiego jako pierwszy podpisał umowy z partnerstwami samorządowymi na finansowanie wynikających ze strategii partnerstw projektów rozwojowych w ramach instrumentów terytorialnych.

W kolejce czekają Smołdzino i Czersk. Wszystkie partnerstwa otrzymały doradztwo ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy i Związku Miast Polskich w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZPT Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze

Dwa lata temu powołano Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze – część środkowa. Powstało ono w celu wzajemnej integracji regionu i współdziałania pomiędzy zrzeszonymi gminami. Za kluczowy element współpracy uznano wspólne działanie na rzecz pozyskiwania i optymalnego wykorzystania środków zewnętrznych. W ostatnich miesiącach samorządowcy uzgodnili kierunki rozwoju, które będą kluczowe w pozyskiwaniu środków finansowych dla regionu.

W drugiej połowie września 2023 r. zwieńczono wielomiesięczną pracę podpisaniem ważnego porozumienia.

To efekt wielu miesięcy pracy. Spotykaliśmy się cyklicznie, omawiając potrzeby naszych samorządów i kierunki ich dalszego rozwoju.

Zintegrowane Porozumienie Terytorialne, które nakreśla kierunki rozwoju samorządów zrzeszonych w obszarze, pozwoli na aktywne pozyskiwanie środków na rozwój w wielu dziedzinach. Przyjęty przez samorządowców dokument będzie olbrzymim wsparciem w procesach związanych z ubieganiem się o środki zewnętrzne.​

W trakcie spotkania dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z powiatów człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatów.

ZPT dla Wschodniego Powiśla

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA udział wzięli marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław StrukJózef Sarnowski oraz Jolanta Szewczun, Burmistrzyni Dzierzgonia, a zarazem liderka Partnerstwa ,,Wschodnie Powiśle”, Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W ramach ZPT dla Wschodniego Powiśla zostanie zrealizowanych kilka projektów, m.in. dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, utworzenia miejskiego ogrodu deszczowego w Prabutach, wsparcia stacji uzdatniania wody w Gardei i Starym Dzierzgoniu, rozbudowy biokompostowni w Dzierzgoniu, modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Targu czy modernizacji Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 58 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to blisko 47 mln zł.
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla obszaru Żuław

15 września 2023 r. w Nowym Dworze Gdańskim podpisane zostało ZPT dla obszaru Żuław. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027.

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Żuławskiego Parku Historycznego wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław StrukJózef Sarnowski oraz Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, a zarazem lider Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane