Partnerstwo obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze – część środkowa

CWD_fav

O Partnerstwie

„Partnerstwo obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze – część środkowa” jest wynikiem nawiązania współpracy przez grupę dziewięciu samorządów szczebla gminnego. Obejmujące znaczną powierzchnię, wynoszącą ponad 2 tys. km² partnerstwo oraz znalezienie się większości JST – niemal 90% – w obszarze strategicznej interwencji uwypukliło znaczenie sensu podejmowania wspólnych wysiłków przez samorządy. Partnerstwo ukierunkowało się m.in na rewitalizację obszarów, które zostały zdegradowane, działań w sferze życia społecznego – na rzecz osób starszych i wykluczonych, rozwój turystyki, przedsiębiorczość czy modernizację infrastruktury drogowej. Dla komplementarności działań, partnerstwo opracuje także strategię terytorialną w ramach wykorzystania innych instrumentów terytorialnych, celem wykreowania możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich na realizację zidentyfikowanych projektów.

„Partnerstwo obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze – część środkowa” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: pomorskie

Członkowie Partnerstwa:

9 gmin:

 • Gmina miejsko-wiejska Czarne
 • Gmina miejsko-wiejska Kępice
 • Gmina wiejska Koczała
 • Gmina wiejska Kołczygłowy
 • Gmina miejsko-wiejska Miastko
 • Gmina wiejska Przechlewo
 • Gmina wiejska Rzeczenica
 • Gmina wiejska Trzebielino
 • Gmina wiejska Tuchomie

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: nieplanowana

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 2242 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 59 159
 • Średnia gęstość zaludnienia: 26,4 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 6573

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 88,7
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 43

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 88,9%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane