II Forum Wymiany Doświadczeń w woj. pomorskim

6 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku odbyło się II Forum Wymiany Doświadczeń w województwie pomorskim. Tematem przewodnim wydarzenia było przygotowanie mechanizmu ZPT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz wszystkich partnerstw z terenu woj. pomorskiego: Związek międzygminny Wschodnie Powiśle, OF Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Międzywojewódzkie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy, OF Strefa Przybrzeżna – część zachodnia, OF Środkowe Pomorze – część środkowa.

Wydarzenie otworzył Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który następnie wraz z Patrycją Szczygieł, Zastępczynią Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UM omówili zagadnienie mechanizmu funkcjonowania Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Obszarów Funkcjonalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

Przedstawicielka Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Elżbieta Opałka omówiła najważniejsze założenia oraz stan przygotowań do uruchomienia programów krajowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Następnie Maciej Bielawski, opiekun partnerstw i ekspert z Fundacji Fundusz Współpracy, na przykładzie Domu pod Cisem zaprezentował możliwe rozwiązania w kontekście współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych. 

Przed kończącą wydarzenie wspólną dyskusją przedstawiciele partnerstw omówili stan prac i wyzwania, z jakimi się mierzą oraz przedstawili dobre praktyki realizacji projektów.

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane