I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. podlaskim

Pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w województwie podlaskim za nami. Spotkanie mające na celu omówienie możliwości wsparcia projektów ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” odbyło się 25 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w woj. podlaskim otworzyła, a następnie omówiła program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Joanna Sarosiek, Dyrektorka Departamentu Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego. Zebranych gości przywitał również Krzysztof Kozicki, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy, opiekun Partnerstw, który przestawił stan prac w ramach drugiej edycji projektu CWD. CWD z województwa. Następnie zabrali głos przedstawiciele Partnerstw – Porozumienie terytorialne Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny, Wiele Gmin – jeden Cel, Ziemia Wysokomazowiecka, Południowo – Wschodniego Podlasia,  – którzy podzielili się informacją, na jakim etapie są prace dot. przygotowania projektów w ramach Strategii terytorialnej, a przedstawiciele Partnerstw Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk, Miejski Obszar Funkcjonalny Łomży na temat prac przygotowawczych projektów w ramach Strategii ZIT.

Trwają zapisy na kolejne Forum Wymiany Doświadczeń

Kolejne Forum w województwie zaplanowane jest na 10-11 stycznia 2023 r.

Spotkanie pt. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA WOKÓŁ KORYTARZA TRANSPORTOWEGO VIA CARPATIA będzie pierwszym FWD zbudowanym wokół dedykowanego tematu łączącego więcej niż 1 województwo i jest kierowane do partnerstw JST kilku regionów wschodniej Polski leżących na trasie Via Carpatia.

Zapisy poprzez formularz – trwają do 30 grudnia 2022 r. 

Udział w Forum jest bezpłatny a organizator zapewnia nocleg i wyżywienie. We własnym zakresie pozostaje dojazd.

Galeria:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane