Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk

CWD_fav

O Partnerstwie

Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk to partnerstwo, które jest najmniejszym ze wszystkich biorących udział projekcie CWD Plus i trzecim najmniejszym pod względem powierzchni. Niemniej, obejmuje prawie 80 tys. mieszkańców. W ramach współpracy terytorialnej, samorządy ukierunkowały swój wysiłek w stronę rozwoju społeczno-gospodarczego. Właściwym instrumentem dla partnerstwa okazały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach którego przygotowana zostanie strategia ponadlokalna i wypracowane zostaną projekty strategiczne przewidziane do wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: podlaskie

Członkowie Partnerstwa:

2 gminy:

  • Gmina – Miasto Suwałki
  • Gmina wiejska Suwałki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii partnerstwa

Lider Partnerstwa: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

Struktura Partnerstwa:

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 331 km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 77 160
  • Średnia gęstość zaludnienia: 539,4 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 38580,0

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 104,5
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 13,6

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 0%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradca Partnerstwa:
Grzegorz Dudzik
grzegorz.dudzik@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Aktualności: