Konferencja sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego

W dniach 14-15 czerwca 2022 r. w Mrągowie odbyła się pierwsza Konferencja Sieciująca Centrum Wsparcia Doradczego, której głównym celem było rozwijanie partnerskiej współpracy.

Podczas dwóch intensywnych dni uczestnicy wydarzenia mieli okazję do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Gości, zarówno tych na sali, jak i przed komputerami, powitali Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Jegier, Prezes Fundacji Fundusz Współpracy i Andrzej Porawski, Dyrektor Związku Miast Polskich. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

Tomasz Jegier, prezes Fundacji Fundusz Współpracy

Trwająca agresja rosyjska na Ukrainie i tlący się konflikt między głównymi mocarstwami globalnymi na południowym Pacyfiku, weryfikuje dotychczasowe relacje międzynarodowe i w perspektywie najbliższych lat i dekad może znacząco zmienić układ sił, także w Europie. Czasy wymagają od nas postawienia przed sobą pytań: kim jesteśmy i kim chcemy być za te 10, 20, 30 lat, jaki styl życia chcemy prowadzić i w oparciu o jakie zasoby, jakie wartości są nam bliskie i – co chyba najważniejsze –  z kim chcemy budować naszą przyszłość, z kim łączą nas wspólne plany i cele życiowe i rozwojowe – z kim chcemy współtworzyć partnerstwo, a wiec stały związek oparty o długofalową strategię, a nie taktyczne, krótkowzroczne korzyści.

Centrum Wsparcia Doradczego — wnioski i cele

Podczas pierwszego dnia w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Wiktorię Saganowską, Zastępczynię Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej omówione zostały wnioski z realizacji pilotażu z przedstawicielami partnerstw – Marzenną Supranowicz, Starostą Węgorzewską, „Partnerstwo Gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego”; Martą Kamińską, Wójtem Gminy Barciany, Prezeską Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza; Ryszardem Borowskim, Wójtem Gminy Koneck, Przewodniczącym Rady Partnerstwa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej; Grzegorzem Ambroziakiem, Burmistrzem Żychlina, Przewodniczącym Rady Partnerstwa “Między Kutnem a Łęczycą”; Moniką Strojną, Kierowniczką Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, Koordynatorką Grupy Roboczej Partnerstwa Ponidzie.

Następnie po krótkim wprowadzeniu w wykonaniu Daniela Prędkopowicza z Fundacji Fundusz Współpracy i Jarosława Komży ze Związku Miast Polskich uczestnicy udali się na 3 równolegle warsztaty dotyczące różnych typów strategii, optymalnych form instytucjonalizacji partnerstw oraz praktyk do wdrażania podejścia zintegrowanego i przygotowania projektów o wymiarze ponadlokalnym. Prace warsztatowe podsumowali Magdalena Skwarska – koordynator komponentu sieciowania i wymiany wiedzy ZMP oraz Janusz Szewczuk – doradca strategiczny ZMP.

Centrum Wsparcia Doradczego Plus – perspektywy finansowania projektów partnerstw

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zapoznali się z możliwościami finansowania projektów wypracowywanych w ramach drugiej edycji projektu CWD. Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii (MFiPR) oraz Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych (MFiPR) zaprezentowali możliwości w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy polityki spójności na lata 2021-2027, w tym instrumentów terytorialnych ZIT i IIT. 

Następnie w panelu prowadzonym przez Radomira Matczaka, eksperta ZMP, przedstawiciele samorządów terytorialnych: Joanna Cieślińska, Zastępczyni Dyrektora Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki, Urząd Miejski w Gnieźnie, Stowarzyszenie ZIT Gniezno; Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego; Elżbieta Barbara Romańczuk, Zastępczyni Dyrektora Departamentu rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Renata Samełko, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełk; Emil Walendzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Anna Sulińska-Wójcik, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawiali na temat instrumentów terytorialnych ZIT i IIT.

Na zakończenie wystąpili Sabina Remiszewska, Dyrektorka Sprzedaży Centrum Biznesowego w Olsztynie, Bank Ochrony Środowiska S.A., która opowiedziała o finansowaniu inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem grantu ELENA (European Local Energy Assistance) oraz Michał Bargielski z Fundacji Fundusz Współpracy w podsumowaniu dotyczącym wykorzystania potencjału Centrum Wsparcia Doradczego.

Konferencja Sieciująca zorganizowana została w ramach drugiej edycji projektu.

Materiały z konferencji:

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane