Materiały z II Seminarium Sieciującego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i materiałami z II Seminarium Sieciującego, które odbyło się 22-23 marca 2023 r. w Poznaniu. 

Agenda wydarzenia dostępna tutaj.

Dzień I

Sesje plenarne:

Warsztaty:

Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej turystyki, kultury, dziedzictwa przyrodniczego na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki

ModeratorAdam Mikołajczyk, Doradca Związku Miast Polskich
ProwadzącyJacek Woźniak, Krzysztof Markiel, Przemysław Cichocki – Związek Miast Polskich

Zaproszeni gościeAgnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ Interreg; Elżbieta Aleksander, Kierownik Zespołu ds. Centrum Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Rafał Kozak, Inspektor w Wydziale Wyboru Projektów Obszarów Strategicznych i Priorytetowych, Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Materiały:

Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej mobilności

ModeratorMichał Babicki, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Grzegorz Kamiński, Jakub Jaźwiec, Maciej Kolczyński – Związek Miast Polskich

Zaproszeni GościeMagdalena Ogonowska, Radca w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury; Joanna Świderska, Dyrektorka Departamentu Projektów Miejskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Materiały:

Realizacja i finansowanie przedsięwzięć transformacji energetycznej, w tym produkcja energii ze źródeł odnawialnych

ModeratorZdzisław Czucha, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Adriana Skajewska, Rafał Kaftan, Aldo Vargas Tetmajer – Związek Miast Polskich

GośćMarta Babicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Materiały:

Realizacja i finansowanie projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu

ModeratorAgnieszka Dawydzik, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Danuta Wesołowska, Bartłomiej Idzikowski, Paweł Wojdylak – Związek Miast Polskich

Zaproszeni gościeWojciech Augustowski, Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Michał Duleba, Wydział Koordynacji Programowania, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Natalia Kaczmarek, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; Justyna Wilisowska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; Elżbieta Opałka, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały:

Jak realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi usług społecznych oraz podnoszeniu jakości i dostępności kształcenia zawodowego, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania

ModeratorWojciech Zarzycki, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Adam Witas, prof. Bogdan Skrzypczak, Wojciech Kłosowski, Aleksandra Kowalska – Związek Miast Polskich

Zaproszeni gościeKatarzyna Szkudlarek, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Jakub Schimanek, Główny Specjalista, Wydział Rynku Pracy i Integracji Społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Łukasz Chłądzyński, p.o. Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Materiały:

Dzień II

Warsztaty:

ZIT – wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych

ModeratorAnna Krzyżanowska-Orlik, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Piotr Guzek, Janusz Kardasiński, Artur stelmach, Łukasz Strutyński – Związek Miast Polskich

Zaproszeni goście: Ewa Milewska, ZIT Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (SAKO); Michał Krzywicki-Guz, Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej; Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Grzegorz Makarewicz, Starszy inspektor ds. instrumentów terytorialnych, Oddział Programowania, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Materiały:

IIT – wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych

ModeratorJacek Woźniak, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Hubert Guz, Jakub Jackowski, Michał Dulak, Grzegorz Roman – Związek Miast Polskich

Zaproszeni goście: Stefania Koczar-Sikora, Zastępczyni Dyrektora, Departament Współpracy Terytorialnej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Iwona Borkowska, Kierowniczka Oddziału Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Ewa Winiecka, Podinspektor, Oddział Planowania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Izabela Kamińska, Dyrektorka, Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Płocka; Michał Nowak, Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały:

Uspołecznienie procesu wdrażania strategii partnerstwa – partycypacja i włączanie interesariuszy w opracowanie i realizację strategii

ModeratorGrzegorz Kaczmarek, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Grzegorz Dudzik, Wojciech Zarzycki, Krzysztof Rosenkiewicz – Związek Miast Polskich

Zaproszeni goście: Jakub Schimanek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Główny specjalista; Marta Dengler, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Oddział Planowania Strategicznego, starsza specjalistka; Ewelina Widelska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju, stanowisko ds. planowania przestrzennego; Marlena Lewczuk–Lis, Urząd Marszałkowski Głogów

Ponadto eksperci Związku Miast Polskich/CWD Plus: Tomasz Potkański, Agata Gliwka, Janusz Szewczuk, Aleksandra Kowalska, Wojciech Kłosowski

Materiały:

Pozabudżetowe środki finansowe jako źródła wsparcia partnerstw/gmin, w tym PPP – sposoby ich wyszukiwania i realizacji projektów

ModeratorJustyna Pietrzykowska, Doradca Związku Miast Polskich
ProwadzącyBartosz Korbus, Jakub Pyrzanowski – Związek Miast Polskich oraz Piotr Przybysz – Fundacja Fundusz Współpracy

Zaproszeni goście: Robert Abramowski, Naczelnik w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Lemar, Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej

Materiały:

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane