Raport diagnostyczny Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego

Pierwszy etap prac Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego został zakończony przegotowaniem Raportu diagnostycznego Partnerstwa powiatu kamieńskiego, który stanowi materiał wyjściowy do opracowania strategii rozwoju partnerstwa.

Prace diagnostyczne w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego stanowią kluczowy komponent procesu opracowania strategii terytorialnej dla tego obszaru. Członkowie Partnerstwa podjęli decyzję o współpracy i realizacji zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju w celu niwelowania jego wewnętrznego zróżnicowania.

Raport diagnostyczny dostępny jest w profilu Partnerstwa.

Więcej informacji w serwisie Powiatu Kamieńskiego.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane