Raport podsumowujący projekt CWD 2023

Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą działania doradcze w ramach Centrum Wsparcia Doradczego 2023 (CWD 2023), w której zebrane zostały doświadczenia i wnioski wynikające z codziennej pracy ponad setki ekspertów i ekspertek, współdziałających z tysiącami przedstawicieli samorządu terytorialnego: zarówno włodarzy, jak i urzędników z całej Polski.

W raporcie opisane zostały produkty zrealizowane w ramach projektu, sam proces jego realizacji, w tym wykorzystane metody działania i praktyki oraz osiągnięte rezultaty, które przyniosła trwająca już ponad trzy lata współpraca z częścią partnerstw (włączając w to doświadczenia z okresu pilotażu CWD oraz CWD Plus).

Początkowe rozdziały opisują to, jakie działania były podejmowane w czasie trwania projektu, w tym doświadczenia z nimi związane. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały zagadnienia związane z m.in. procesami opracowywania czy konsultowania strategii partnerstw, w tym organizacja wewnętrznych procesów w partnerstwach oraz praca nad projektami strategicznymi. W przedostatniej części publikacji podjęta została problematyka rozwoju potencjału partnerstw JST tj. zarządzania w partnerstwach, rozwoju kompetencji czy transformacji energetycznej. Natomiast ostatni rozdział dotyczy znaczenia CWD dla realizacji strategii oraz wzmacniania potencjału partnerstw samorządowych.

W imieniu całego zespołu projektowego – Wydziału Polityki Regionalnej, Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji Fundusz Współpracy i Związku Miast Polskich pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Zachęcamy do lektury!

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane