Warsztaty Partnerstwa KOF

27 i 28 lutego 2023 r. w Krośnie Odrzańskim odbyły się warsztaty projektowe Partnerstwa Krośnieński Obszar Funkcjonalny. Pracujący w grupach uczestnicy analizie poddali 130 – zebranych elektronicznie przed spotkaniem – propozycji projektów, w tym: Przyjazny szpital, Spokojne lasy, Spółdzielnie energetyczne, Szkółka dla surferów, Budowa domu przyszłości, Krośnieńska fabryka domów z drewna, Kulturalna prezydencja, Muzeum zimy.

W pierwszym dniu warsztatów Grupa Robocza wraz z przedstawicielami Rady Partnerstwa przy udziale 4 doradców Związku Miast Polskich dokonała wstępnej oceny i selekcji projektów w obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz przeniesienia pomysłów niedających się przypisać do żadnej sfery czy niespełniających celów strategii. 

Drugiego dnia w warsztacie udział wzięli członkowie Grupy Roboczej i zainteresowani interesariusze, którzy wraz z doradcami Związku Miast Polskich dokonali wstępnego grupowania i priorytetyzacji projektów. 

W międzyczasie uczestnicy warsztatów odwiedzili Anielskie Ogrody w Budachowie.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane