Partnerstwo „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”

CWD_fav

O Partnerstwie

„Krośnieński Obszar Funkcjonalny” to partnerstwo obejmujące 8 JST – jednego powiatu i 7 gmin wchodzących w jego skład. W ramach współpracy partnerstwo będzie rozwijać obszar funkcjonalny i rozwiązywać wszelkie napotkane problemy wspólnymi siłami. Na obecnym etapie członkowie partnerstwa dokonują analizy strategicznej, identyfikująca potrzeby i interesy wspólnot, która następnie pozwoli na opracowanie strategii. Efektem wspólnych prac będzie również wypracowanie projektów, które zostaną przeznaczone do pozyskania wsparcia w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027.

Partnerstwo „Krośnieński Obszar Funkcjonalny” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: lubuskie

Członkowie Partnerstwa:

7 gmin, 1 powiat:

 • Gmina wiejska Bobrowice
 • Gmina wiejska Bytnica
 • Gmina wiejska Dąbie
 • Gmina wiejska Gubin
 • Gmina miejska Gubin
 • Gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie
 • Gmina wiejska Maszewo
 • Powiat Krośnieński

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacjazwiązek powiatowo-gminny

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 1390 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 53 105
 • Średnia gęstość zaludnienia: 38,2 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7586

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 105,7
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 32,9

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 25%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.