Forum Wymiany Doświadczeń pt. „Współpraca Samorządowa wokół korytarza transportowego Via Carpatia”

W dniach 10-11 stycznia 2023 r. w Hotelu Ibis przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Forum Wymiany Doświadczeń , które jest pierwszym FWD zbudowanym wokół dedykowanego tematu łączącego więcej niż 1 województwo i jest kierowane do partnerstw JST kilku regionów wschodniej Polski leżących na trasie Via Carpatia..

Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędów Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również jednostek samorządu terytorialnego będą dyskutować o:

 • procesach rozwojowych na obszarze oddziaływania szlaku Via Carpatia – połączenia o znaczeniu międzynarodowym łączącym wschodnie województwa Polski z krajami nadbałtyckimi na północy oraz z krajami na południu Europy nad Morzem Czarnym i Śródziemnym;
 • potencjale partnerstw terytorialnych leżących w korytarzu transportowym – w ujęciu demograficznym;
 • źródłach finansowania i wsparcia strategicznego, z których samorządy mogą korzystać.

Dodatkowo drugiego dnia wydarzenia odbędzie się GIEŁDA POMYSŁÓW – specjalnie przygotowane warsztaty dotyczące szans i możliwości, jakie daje realizacja partnerskich projektów.

W Forum udział wezmą:

 • Małgorzata Wierzbicka, Dyrektorka Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy;
 • Jarosław Komża, koordynator merytoryczny projektu CWD Plus, Związek Miast Polskich;
 • Janusz Szewczuk, ekspert i opiekun Partnerstw, Związek Miast Polskich;
 • Marcin Bzdyra, ekspert i opiekun Partnerstw, Fundacja Fundusz Współpracy;
 • Wojciech Gorczyca, trener współpracy i facylitator.

⏱ Data: 10-11 stycznia 2023 r. (wtorek, środa)
 🏢 Miejsce: Hotel Ibis Styles Białystok, Aleja Piłsudskiego 25, Białystok

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane