I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. mazowieckim

W czwartek, 30 czerwca 2022 r. odbyło się I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. mazowieckim. Jego celem było przedstawienie korzyści z działalności JST w partnerstwach, by wspólnie rozwiązywać problemy występujące w sąsiadujących ze sobą samorządach.

W pierwszym Mazowieckim Forum Wymiany Doświadczeń uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Partnerstw CWD z regionu – Razem dla rozwoju, Razem dla Rozwoju Doliny Liwca, Partnerstwo JST z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

Pan Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM Województwa Mazowieckiego w sposób szczegółowy przedstawił priorytet oraz działania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Dużą wartością wydarzenia była możliwość wymiany doświadczeń i dyskusja, z której wynikła m.in. kwestia współpraca jednostek samorządu terytorialnego i Urzędu Marszałkowskiego wokół korytarza transportowego Via Carpatia.

Drugie Mazowiecki Forum Wymiany Doświadczeń planowane jest na listopad 2022 r.


Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane