I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. śląskim

3 listopada 2022 r. w Carbon Office w Katowicach odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń w województwie śląskim. Tematem przewodnim wydarzenia było znaczenie i możliwości działania jednostek samorządowych w formule partnerstwa.

Partnerstwa CWD w woj. śląskim – Partnerstwo Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju oraz Partnerstwo JST z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka mają różne doświadczenia, ale podobny, regionalnie uwarunkowany, kontekst działania. Wydarzenie było przestrzenią do dialogu nad silnymi i słabymi stronami formuły Partnerstwa, wyzwaniami dla samorządów angażujących się w partnerskie działania oraz dyskusją na temat dalszego wspólnego działania.

Perspektywę interesariuszy zewnętrznych wspierających Partnerstwa prezentowali zaproszeni goście:

  • Małgorzata Chodowicz, Starsza Specjalistka w Wydziale Polityki Regionalnej
    Departamentu Strategii Wydziału Polityki Regionalnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Stefania Koczar-Sikora, Zastępczyni Dyrektorki ds. Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • Mirosława Siejda, Główna Specjalistka w Regionalnym Centrum Analiz i Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • Agata Szmidt, Zastępczyni Dyrektora Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
  • Artur Stelmach, doradca ze strony Związku Miast Polskich.

Forum Wymiany Doświadczeń prowadzili eksperci Fundacji Fundusz Współpracy a zarazem opiekunowie Partnerstw – Aneta SzarfenbergRobert Adach.

Pokrótce przypomniano założenia projektów CWD oraz CWD Plus. Zebranie opinii trzech głównych interesariuszy projektu CWD Plus pomogło zidentyfikować relacje pomiędzy instytucjami zewnętrznymi a Partnerstwami. Wskazywano, że dobór samorządów do partnerstw wynikał z precyzyjnie określonych kryteriów. W dyskusji przedstawiciele samorządów podkreślali swoje zaangażowanie w realizację działań oraz oczekiwania mieszkańców wynikające z udziału samorządów w projekcie.

Rozmawiano także o dostępności pojawiających się źródeł finansowania, w tym wskazywano na ograniczenia w ramach poszczególnych programów. W tym kontekście podkreślano wyzwania wynikające z podziału województwa na Subregiony i wpływ tego terytorialnego podziału na możliwości Partnerstw.

Galeria zdjęć:

 


 

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane