Partnerstwo Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju

CWD_fav

O Partnerstwie

“Partnerstwo Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze” stanowi grupa 3 JST, które nawiązały ze sobą głęboką współpracę w celu prowadzenia skutecznej i zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju. Przy okazji warto zaznaczyć, iż związek powyższych samorządów jest jednym z najmniejszych w projekcie CWD. W ramach opracowanej strategii terytorialnej, partnerstwo zidentyfikowało aż 11 projektów strategicznych, m.in. związanych z pogłębianiem współpracy, zarządzaniem, administracją, infrastrukturą techniczną, turystyką czy transportem. Za priorytetowy, został uznany projekt strategiczny pn. “Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich oraz przywrócenie im i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych ”. Obejmie on przedsięwzięcia związane chociażby z rozwojem tras rowerowych i turystycznych czy zieloną infrastrukturą.

Partnerstwo Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: śląskie

Członkowie Partnerstwa:

3 gminy:

  • Gmina miejsko-wiejska Koniecpol
  • Gmina wiejska Lelów
  • Gmina wiejska Irządze

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach miejskich i wiejskich oraz przywrócenie im lub nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Lider Partnerstwa: Ryszard Suliga, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Grupa Zadaniowa Wewnętrzna, Grupa Zadaniowa Zewnętrzna

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 342 km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 15 873
  • Średnia gęstość zaludnienia: 46,4 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 5291

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 82,7
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 13,2

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 66,7%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Opiekunka Partnerstwa:
Aneta Szarfenberg

aszarfenberg@cofund.org.pl

Materiały do pobrania

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane