I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. zachodniopomorskim

15 września 2022 r. w malowniczo położonym odrestaurowanym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń na Pomorzu Zachodnim. Podczas wydarzenia, którego gospodarzem był Urząd Miasta Szczecinek, Lider Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego, dyskutowano nad strategicznymi i operacyjnymi kwestiami realizowania projektów strategicznych.

W pierwszej części Forum głos zabrał prof. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautor ekspertyzy przygotowanej przez zespół w składzie: Paweł Churski, Przemysław Ciesiółka, Bartłomiej Kołsut, Łukasz Mikuła. Ekspertyza stanowiła podstawę opracowania podręcznika wydanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Strategia rozwoju ponadlokalnego. Poradnik praktyczny”. Profesor Churski przedstawił praktyczne aspekty modelu funkcjonalno-przestrzennego, który w ramach części pilotażowej projektu opracowany został dla Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego. Następnie w tym temacie wypowiedział się Marek Karzyński, ekspert Związku Miast Polskich. Dopełnieniem głosu ekspertów była prowadzona przez Arkadiusza Drukiera z Fundacji Fundusz Współpracy dyskusja z przedstawicielami Partnerstw CWD z województwa zachodniopomorskiego, którzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów partnerskich.

W drugiej części Forum Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawił istotne dla Partnerstw CWD możliwości finansowania projektów partnerskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Alternatywne możliwości finansowania projektów partnerskich z programu URBACT, inicjatywy European Urban Initiative przedstawił Piotr Przybysz z Fundacji Fundusz Współpracy. Zaprezentował również informacje o obecnie otwartych i planowanych w najbliższych miesiącach konkursach dla samorządów lokalnych w Unii Europejskiej. Wśród propozycji konkursów znalazły się: PROSPECT+, Driving Urban Transitions, NetZeroCities Pilot Projects.

***

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały:
Prezentacja Marek Karzyński

Kontrakt Samorządowy

Model funkcjonalno-przestrzenny w strategii rozwoju ponadlokalnego – aspekty praktyczne

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – powiat szczecinecki

Wsparcie projektów partnerskich w ramach EFRR w programie URBACT i w inicjatywie UIA

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane