Diagnoza rozwoju Strefy Przybrzeżnej

Dnia 28 października br. sześć gmin tworzących Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej.

Jest to obszar miasta Łeby i miasta Ustki oraz gmin Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka. Do opracowania diagnozy wykorzystane zostały m. in. wyniki badań mieszkańców, młodzieży oraz liderów lokalnych Strefy Przybrzeżnej. Synteza wyników badań znajduje się w załącznikach do dokumentu.

Raport diagnostyczny wraz z załącznikiem dostępny jest tutaj.

Więcej informacji w serwisie Gminy Smołdzino.

Udostępnij