Współpraca samorządowa wokół korytarza transportowego Via Carpatia

Zakończyło się pierwsze makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń. W gronie niemal 90 osób – w tym przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jednostek samorządu terytorialnego, Urzędów Marszałkowskich, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – omówiono rolę szlaku drogowego Via Carpatia oraz źródła finansowania i wsparcia strategicznego, z których samorządy mogą korzystać.

Uczestników trwającego dwa dni wydarzenia powitał Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy. Następnie Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich zaprezentował genezę szlaku Via Carpatia, omówił zmiany regulacji, szanse, wyzwania i możliwe do podjęcia przez samorządy działania, a Michał Bargielski, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił temat różnorodności przyjmowanych modeli wsparcia partnerstw terytorialnych. Na zakończenie pierwszego dnia Forum, jeszcze przed wspólną dyskusją i zebraniem postulatów, pytań oraz oczekiwań dotyczących współpracy pomiędzy samorządami, Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w szczegółach omówił strategiczną rolę szlaku prowadzącego odcinkami dróg ekspresowych: S61, S16, S19. 

Kolejny dzień otworzyła Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Poświęconą źródłom finansowania i wsparcia strategicznego projektów partnerskich sesję plenarną rozpoczęła Małgorzata Wierzbicka, Dyrektorka Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Poza celami Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jakim są:

  • wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
  • wzmacnianie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
  • zwiększenie dostępności transportowej makroregionu
  • wzrost wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego
pokazane zostało i ile środków z 2,65 mld euro przeznaczonych zostało w poszczególnych obszarach: drogi wojewódzkie, zrównoważoną turystykę, przedsiębiorczość, dystrybucję energii, adaptację miast do zmian klimatu, zrównoważoną mobilność miejską, bioróżnorodność oraz koleje; i na co można je pozyskać. Harmonogram dalszych prac znajduje się w prezentacji.
 
Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości omówił ofertę PARP dla samorządów. Możliwości zaangażowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w działania rozwojowe partnerstw zaprezentowane zostały przez Elżbietę Romańczuk, Zastępczynię Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UM Województw Podlaskiego oraz Norberta Tomkiewicza, Kierownika Oddziału Programowania w zakresie EFRR, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UM Województwa Podkarpackiego.
 
Ostatnim punktem Forum była GIEŁDA POMYSŁÓW – specjalnie przygotowane warsztaty nt.:
 
  1. Współpracy strategicznej pomiędzy samorządami – prowadzący Grzegorz Dziarski, ekspert Związku Miast Polskich;
  2. Animowania współpracy przedsiębiorców i budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami z poszczególnych samorządów – prowadzący Marcin Bzdyra, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy;
  3. Współpracy kulturalnej, turystycznej, realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i młodzieżowych – prowadzący Wojciech Gorczyca, trener współpracy i facylitator.
 

Galeria:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach i innych działaniach sieciujących znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane