II Forum Wymiany Doświadczeń w woj. zachodniopomorskim

Drugie Forum Wymiany Doświadczeń w województwie zachodniopomorskim za nami. Spotkanie mające na celu omówienie możliwości wsparcia projektów turystycznych Partnerstw CWD ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027” odbyło się 8 grudnia 2022 r. w Centrum Nauki „CORDIS” przy ul. Mieszka I 17a w Świdwinie.

Uczestników kolejnego Zachodniopomorskiego Forum Wymiany Doświadczeń powitali Mirosław Majka, Starosta Świdwiński oraz Małgorzata Urbańska z Wydziału Polityki Regionalnej Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie Damian Greś, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego omówił temat polityki turystycznej w regionie. Po tym wystąpieniu przedstawiciele Partnerstw Powiatu Wałeckiego i Powiatu Szczecineckiego zaprezentowali realizowane przez ich samorządy projekty turystyczne.

Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego

Turystyka oparta na zasobach endogenicznych – budowa ścieżek rowerowych

Lokalizacja Partnerstwa, jak również bogactwo walorów przyrodniczych regionu stanowią stale niewykorzystany w pełni potencjał. Zagospodarowanie przestrzenno-funkcjonalne może przyczynić się do rozwoju turystyki stanowiąc podstawową atrakcję dla turystów.

Projekt strategiczny Partnerstwa obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych o szacunkowej długości ok. 85 km. Mają one pełnić funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane m.in. w celu szerszego wykorzystania indywidualnego transportu niezmotoryzowanego, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz  jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Bezpośrednią grupą docelową projektu są zarówno mieszkańcy obszaru partnerstwa, jak i turyści.

Partnerstwo Powiatu Wałeckiego
Pojezierze Atrakcji

Służące wzmocnieniu atrakcyjności regionu działania strategiczne Partnerstwa to m.in. mapowanie i waloryzacja obszarów turystyczno-przyrodniczych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej dla całego Partnerstwa

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku to projekt zrealizowany w latach 2019-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W jego ramach powstał ogólnodostępny obiekt służący zarówno do organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów SP w Piecniku, mieszkańców i różnych grup turystycznych.

Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego przy centrum rekreacyjno-turystycznym w Zdbicach to projekt dofinansowany w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Inwestycja znacznie zwiększyła atrakcyjność turystyczną wsi oraz gminy, a ponadto przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Warsztat "W poszukiwaniu synergii"

Drugie Forum Wymiany Doświadczeń w woj. zachodniopomorskim zakończyło się warsztatem, którego tematami przewodnimi były:

  • wspólna praca Partnerstw nad określeniem najważniejszych zasobów turystycznych;
  • zbadanie na ile zasoby te są komplementarne w odniesieniu do wszystkich 3 Partnerstw uczestniczących w warsztatach.

Warsztat prowadzili: Piotr Przybysz i Arkadiusz Drukier, eksperci Fundacji Fundusz Współpracy, opiekunowie Partnerstw. 

Galeria:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane