Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego, to grupa JST, która realizuje działania strategiczne w ramach jednego powiatu. W wyniku przeprowadzonych analiz, członkowie dostrzegli potrzebę, z jednej strony realizacji przedsięwzięć związanych z energetyką i zmniejszeniem emisyjności budynków, a z drugiej z rozwojem turystyki w regionie.

Druga opcja okazała się priorytetem, w związku z czym partnerstwo zainicjowało działania w kierunku implementacji projektu turystyki opartej na zasobach endogenicznych – budowa ścieżek rowerowych.

Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: zachodniopomorskie

Członkowie Partnerstwa:

6 gmin, 1 powiat:

 • Gmina miejska Szczecinek
 • Gmina miejsko-wiejska Barwice
 • Gmina miejsko-wiejska Biały Bór
 • Gmina miejsko-wiejska Borne Sulinowo
 • Gmina wiejska Grzmiąca
 • Gmina wiejska Szczecinek
 • Powiat Szczecinecki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Turystyka oparta na zasobach endogenicznych – budowa ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego 

Lider Partnerstwa: Daniel Rak – Miasto Szczecinek

Przewodniczący Komitetu Sterującego: Daniel Rak – Gmina miejska Szczecinek

Struktura Partnerstwa: Komitet Sterujący ZIT

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, zintegrowane 

Instytucjonalizacja: Porozumienie powiatowo-gminne 

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 1766 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 74 307
 • Średnia gęstość zaludnienia: 129,9 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 12384,5

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 96,0
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 21,5

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 71,4%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Opiekun Partnerstwa:
Piotr Przybysz
pprzybysz@cofund.org.pl

Materiały do pobrania