I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. wielkopolskim

21 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w województwie wielkopolskim, którego głównym celem było omówienie zasad pozyskiwania dofinansowania w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) umożliwiającego pozyskanie dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji do inwestycji w obszarze klimatu i energii w miastach.

Pierwsze Wielkopolskie Forum Wymiany Doświadczeń odbyło się on-line. Otworzył je Piotr Przybysz, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy, opiekun Partnerstw, który wyjaśnił zasady realizacji projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Następnie Hanna Magdziarz – z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno podzieliła się doświadczeniem gminy w pozyskaniu dofinansowania w ramach konkursu 2 EUCF.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicie Partnerstw CWD:

Materiały:

Kolejne Wielkopolskie Forum Wymiany Doświadczeń już we wrześniu 2022 r. i będzie poświęcone będzie pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programu regionalnego i kwalifikowalności kosztów.


Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane