Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć, składa się z gmin, które znajdują się na terytorium jednego powiatu. Członkowie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców zidentyfikowali kilka obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań m.in. w energetyce, cyfryzacji, turystyce czy ekologii. Priorytetem okazał się być ten pierwszy z obszarów, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn. “Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej”. Wpisuje się on nie tylko w cele zrównoważonego rozwoju, ale i w obecne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: małopolskie

Członkowie Partnerstwa:

12 gmin, 1 powiat:

 • Gmina miejska Limanowa
 • Gmina miejska Mszana Dolna
 • Gmina wiejska Dobra
 • Gmina wiejska Kamienica
 • Gmina wiejska Limanowa
 • Gmina wiejska Łukowica
 • Gmina wiejska Mszana Dolna
 • Gmina wiejska Niedźwiedź
 • Gmina wiejska Słopnice
 • Gmina wiejska Tymbark
 • Gmina wiejska Jodłownik
 • Gmina wiejska Laskowa
 • Powiat Limanowski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej

Lider Partnerstwa: Władysław Bieda, Burmistrz Miasta Limanowa

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 951 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 131 227
 • Średnia gęstość zaludnienia: 176,9 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 10935,6

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 95,2
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 52,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 38,5%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.