Partnerstwo z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego

CWD_fav

O Partnerstwie

Samorządy z „Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” połączyły siły dla uzyskania efektu synergii, co jest wynikiem między innymi widocznych powiązań funkcjonalnych, ale i przynależności wszystkich gmin do kategorii zagrożonych marginalizacją.

Takie powiązania pozwoliły zidentyfikować możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury turystycznej czy edukacji w obszarze nauk przyrodniczych. Jednak to samowystarczalność energetyczna okazała się priorytetowym projektem strategicznym, na którym najbardziej skorzystają gminy partnerstwa w ramach projektu CWD 2023.

„Partnerstwo z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: lubelskie

Członkowie Partnerstwa:

8 gmin:

 • Gmina wiejska Grabowiec
 • Gmina miejsko-wiejska Izbica
 • Gmina wiejska Krasnystaw
 • Gmina wiejska Kraśniczyn
 • Gmina wiejska Miączyn
 • Gmina wiejska Sitno
 • Gmina wiejska Skierbieszów
 • Gmina wiejska Stary Zamość

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Samowystarczalność energetyczna usług gminnych na obszarze Partnerstwa

Lider Partnerstwa: Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt gminy wiejskiej Krasnystaw i Stanisław Jędrusina, Zastępca Wójta Gminy Skierbieszów

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 1032 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 44 337
 • Średnia gęstość zaludnienia: 43 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 5 542

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 62,1
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 19,2

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 100%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.