Razem dla rozwoju

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo „Razem dla rozwoju” jest jednym z niewielkich ugrupowań na tle projektu CWD, gdyż stanowi tylko 5 JST. Dokonując analizy strategicznej, członkowie partnerstwa zidentyfikowali konieczność realizacji przedsięwzięć w obszarze wsparcia osób starszych, edukacji oraz rozwiązania z zakresu energetyki w gospodarstwach domowych. Priorytetowym projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. 

Partnerstwo „Razem dla rozwoju” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

Członkowie Partnerstwa:

4 gminy, 1 powiat:

  • Gmina wiejska Damasławek
  • Gmina wiejska Wapno
  • Gmina miejsko-wiejska Kcynia
  • Gmina miejsko-wiejska Janowiec Wielkopolski
  • Powiat Wągrowiecki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Lider Partnerstwa: Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki 

Koordynator Grupy Roboczej: Beata Jessa – Powiat Wągrowiecki

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane 

Instytucjonalizacja: w trakcie – porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 577 km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 29 030
  • Średnia gęstość zaludnienia: 44,0 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7257,5

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 84,3
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 9,9

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 80%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.