Stowarzyszenie Partnerstwo dla rozwoju Krajny

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo Stowarzyszenie Razem dla rozwoju Krajny jest grupą JST należącą do w pełni zintegrowanych pod względem układu administracyjnego. Członkowie partnerstwa, opracowując strategię terytorialną, zidentyfikowali 3 projekty, na które mogliby pozyskać środki w ramach funduszy europejskich. Priorytetowymi okazały się dwa, które partnerstwo zamierza realizować. Pierwszy pn. “Kolej na Krajnę – 7 dni na Krajnie. Sieciowy produkt turystyczny wraz ze strategią rozwoju marki i działaniami promocyjnymi” oraz drugi projekt pn. “Budowa sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie wszystkich gmin Partnerstwa dla rozwoju Krajny”.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla rozwoju Krajny” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: wielkopolskie 

Członkowie Partnerstwa:

7 gmin, 2 powiaty:

 • Gmina wiejska Białośliwie
 • Gmina wiejska Lipka
 • Gmina miejsko-wiejska Łobżenica
 • Gmina miejsko-wiejska Miasteczko Krajeńskie
 • Gmina miejsko-wiejska Wyrzysk
 • Gmina miejsko-wiejska Wysoka
 • Gmina wiejska Zakrzewo
 • Powiat Pilski
 • Powiat Złotowski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny:  Budowa sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie wszystkich gmin „Partnerstwa dla rozwoju Krajny”

Lider Partnerstwa: Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski 

Koordynator Grupy Roboczej: Karolina Szambelańczyk – Powiat Pilski

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacja: stowarzyszenie JST

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 972 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 46 135
 • Średnia gęstość zaludnienia: 47,5 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 6591

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 79,3
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 39,7

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 42,9%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.