Jarosławsko – Przeworskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju

CWD_fav

O Partnerstwie

„Jarosławsko – Przeworskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju” stanowi grupa 7 JST – z powiatów jarosławskiego i przeworskiego. Samorządy ukierunkowały swoją współpracę na realizację celów, takich jak: zapobieganie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym, podnoszenie atrakcyjności obszaru m.in. inwestycyjnej czy turystycznej oraz zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców partnerstwa. Aktualny etap na jakim znajduje się partnerstwo, to opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, w ramach której wypracowane zostaną także projekty strategiczne. Umożliwi to pozyskanie środków z funduszy europejskich i osiągnięcie pożądanych celów przez partnerstwo.

Jarosławsko – Przeworskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: podkarpackie

Członkowie Partnerstwa:

6 gmin, 1 powiat:

 • Gmina miejska Jarosław
 • Gmina wiejska Pawłosiów
 • Gmina miejska Przeworsk
 • Gmina wiejska Jawornik Polski
 • Gmina miejsko-wiejska Kańczuga
 • Gmina wiejska Przeworsk
 • Powiat Przeworski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosław

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 363 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 89 376
 • Średnia gęstość zaludnienia: 245,5 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 14 896

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 88,5
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 36,7

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 83,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.