MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask

CWD_fav

O Partnerstwie

W skład Partnerstwa “MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask” wchodzi 10 samorządów szczebla gminnego, które współpracują ze sobą w formie porozumienia międzygminnego. Członkowie postawili sobie za cel przede wszystkim wzmacniać kompetencje samorządów w zakresie zarządzania strategicznego, ale również poprawić mobilność transportową i niskoemisyjność czy rozwijać turystykę i kulturę. Aktualnym etapem pracy partnerstwa jest opracowanie dokumentu pn. “Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”. W jej ramach wypracowane zostaną także projekty strategiczne do realizacji na Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, na które partnerstwo będzie pozyskiwać wsparcie ze środków unijnych.

Województwo: łódzkie

Członkowie Partnerstwa:

10 gmin:

 • Gmina wiejska Buczek
 • Gmina miejsko-wiejska Łask
 • Gmina wiejska Sędziejowice
 • Gmina wiejska Sieradz
 • Gmina miejska Sieradz
 • Gmina miejsko-wiejska Szadek
 • Gmina wiejska Wodzierady
 • Gmina wiejska Zapolice
 • Gmina wiejska Zduńska Wola
 • Gmina miejska Zduńska Wola

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie opracowywania strategii

Lider Partnerstwa: Paweł Osiewała – Prezydent Sieradza Lider Partnerstwa

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacjaporozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 1 041 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 155 718
 • Średnia gęstość zaludnienia: 149,6 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 15 572

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 104,3
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 62,8

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 30%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradczyni Partnerstwa:
Wiesława Kwiatkowska

wieslawa.kwiatkowska@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Aktualności:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane