Ostrołęcki Obszar Strategicznej Interwencji

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo “Ostrołęcki Obszar Strategicznej Interwencji” to grupa 7 JST, położone w obszarze powiatu ostrołęckiego. Większość gmin znajduje się w obszarze strategicznej interwencji, w związku z czym w celach partnerstwa znalazły się takie dążenia, jak wspólne diagnozowanie problemów społecznych, podnoszenie efektywności realizacji przedsięwzięć czy pogłębianie współpracy.

Na obecnym etapie członkowie partnerstwa dokonują jeszcze analiz strategicznych, by w dalszym etapie opracować strategię ponadlokalną. W jej ramach wykrystalizują się projekty priorytetowe do realizacji przy wsparciu finansowym z środków unijnych.

Województwo: mazowieckie

Członkowie Partnerstwa:

7 gmin:

Podstawowe informacje i dane

 • Gmina – Miasto Ostrołęka
 • Gmina miejsko-wiejska Myszyniec
 • Gmina wiejska Goworowo
 • Gmina wiejska Kadzidło
 • Gmina wiejska Lelis
 • Gmina wiejska Rzekuń
 • Powiat Ostrołęcki

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest na etapie planowania strategii ponadlokalnej

Lider Partnerstwa: Prezydent Miasta Ostrołęka

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie gminno-powiatowe

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 1262 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 111 189
 • Średnia gęstość zaludnienia: 260,9 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 15884,1

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 88,0
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 24,2

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 71,4%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradczyni Partnerstwa:
Barbara Łączna

barbara.laczna@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Aktualności: