Partnerstwo Gmin Łagów, Lubrza, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo Gmin Łagów, Lubrza, Skąpe to grupa JST, które zaliczane jest do jednych z najmniejszych, w tym jest to jednocześnie partnerstwo w projekcie CWD Plus o najmniejszej liczbie ludności. W ramach współpracy samorządy wskazały na realizację poszczególnych celów: wspieranie, zarówno zrównoważonego, jak i zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój turystyki, ochrona szeroko pojmowanego środowiska naturalnego, a także rozwiązywanie wszelkich innych problemów. Dla zapewnienia możliwości osiągnięcia powyższych celów partnerstwo wykorzysta jeden z instrumentów przewidziany w ramach ustawy związanej dotyczącej finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027 oraz przygotuje strategię terytorialną i implementację projektów strategicznych.

Partnerstwo Gmin Łagów, Lubrza, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: lubuskie

Członkowie Partnerstwa:

3 gminy:

  • Gmina wiejska Łagów
  • Gmina wiejska Lubrza
  • Gmina wiejska Skąpe

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Obecnie etap opracowywania strategii ponadlokalnej

Lider Partnerstwa: Zbigniew Woch – Wójt gminy Skąpe

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 504 km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 13 440
  • Średnia gęstość zaludnienia: 26,7 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 4480

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 102
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 8

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 33,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Kontakt:

wojt@skape.pl

Doradczyni Partnerstwa:
Justyna Wieczorkiewicz-Molendo

justyna.wieczorkiewicz-molendo@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane