Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa

CWD_fav

O Partnerstwie

”Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa” składa się z 5 samorządów szczebla gminnego z powiatu żarskiego, które jest też trzecim najmniejszym pod względem liczby ludności w całym projekcie CWD+. Współpraca w ramach partnerstwa ukierunkowana jest w szczególności na rozwój turystyki i tym samym podniesienie atrakcyjności regionu oraz infrastruktury komunikacyjnej, co również ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Aktualnie członkowie dokonują analizy strategicznej, w następstwie której zostanie opracowana strategia terytorialna. Tym samym partnerstwo będzie realizować i pozyska wsparcie ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027, wykorzystując do tego jeden z dostępnych instrumentów przewidzianych ustawą dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich.

Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: lubuskie

Członkowie Partnerstwa:

5 gmin:

  • Gmina miejska Łęknica
  • Gmina wiejska Brody
  • Gmina wiejska Przewóz
  • Gmina wiejska Trzebiel
  • Gmina wiejska Tuplice

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii partnerstwa

Lider Partnerstwa: Piotr Kuliniak – Burmistrz Łęknicy

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 667  km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 17 153
  • Średnia gęstość zaludnienia: 62,4 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 8608,4

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 103,4
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 17,5

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 40%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradczyni Partnerstwa:
Justyna Wieczorkiewicz-Molendo

justyna.wieczorkiewicz-molendo@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania