Stowarzyszenie Czwórmiasto

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo „Stowarzyszenie Czwórmiasto” to pochodząca z czterech powiatów grupa 4 gmin, o niewielkiej powierzchni, niemniej liczące sobie prawie 150 tys. mieszkańców, przy tym wszystkie JST zostały zakwalifikowane do obszarów strategicznej interwencji. Samorządy partnerstwa skorzystały również z jednej form współdziałania, powołując w lipcu 2022 stowarzyszenie. Współpraca partnerstwa opiera się na realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie m.in. ochrony środowiska, kultury, turystyki i rekreacji, czy oświaty i edukacji. Niemniej, ze znacznym ukierunkowaniem się na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W związku z powyższym, partnerstwo aktualnie jest na etapie identyfikacji projektów, które będą kluczowe dla regionu i umożliwią skorzystanie z funduszy europejskiej w perspektywie 2021-2027.

Stowarzyszenie Czwórmiasto uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: podkarpackie, świętokrzyskie

Członkowie Partnerstwa:

4 gminy:

  • Gmina – Miasto Tarnobrzeg
  • Gmina miejsko-wiejska Nisko
  • Gmina miejska Stalowa Wola
  • Gmina miejska Sandomierz

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest na etapie opracowywania pakietu projektów kluczowych

Lider Partnerstwa: Dariusz Bożek – Prezydent  Miasta Tarnobrzega

Struktura Partnerstwa Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: stowarzyszenie JST

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 339 km²

Demografia:

  • Liczba mieszkańców: 142 983
  • Średnia gęstość zaludnienia: 422 os/km²
  • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 35 746

Przedsiębiorczość:

  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 116,5
  • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 48,2

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 100%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradca Partnerstwa:
Krzysztof Markiel
krzysztof.markiel@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane