Partnerstwo Dolina Wisły

CWD_fav

O Partnerstwie

„Partnerstwo Dolina Wisły” stanowi grupa 23 JST z kilku powiatów, które w większości znajdują się także w Obszarze Strategicznej Interwencji. Ku partnerstwu samorządy zbliżyła chęć współpracy i realizacji zróżnicowanych przedsięwzięć mających na celu m.in. rozwijać gospodarkę regionu, zapewnić odpowiedni poziom funkcji społecznych, poprawiać stan środowiska naturalnego, kłaść nacisk na niskoemisyjność czy zbudować markę regionu. Samorządy partnerstwa aktualnie współdziałają w sformalizowanej formie – porozumienia międzygminnego. Na obecnym etapie podejmowane są działania w celu opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030”.

Partnerstwo „Dolina Wisły” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: świętokrzyskie

Członkowie Partnerstwa:

20 gmin, 3 powiaty:

 • Gmina wiejska Lipnik
 • Gmina miejsko-wiejska Opatów
 • Gmina miejsko-wiejska Ożarów
 • Gmina wiejska Tarłów
 • Gmina wiejska Wojciechowice
 • Gmina wiejska Dwikozy
 • Gmina miejsko-wiejska Koprzywnica
 • Gmina wiejska Łoniów
 • Gmina wiejska Obrazów
 • Gmina wiejska Samborzec
 • Gmina wiejska Wilczyce
 • Gmina miejsko-wiejska Zawichost
 • Gmina wiejska Łubnice
 • Gmina miejsko-wiejska Osiek
 • Gmina miejsko-wiejska Połaniec
 • Gmina wiejska Rytwiany
 • Gmina miejsko-wiejska Staszów
 • Gmina miejsko-wiejska Pacanów
 • Gmina wiejska Klimontów
 • Gmina miejska Sandomierz
 • Powiat Sandomierski
 • Powiat Opatowski
 • Powiat Staszowski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest na etapie wskazania kluczowego projektu do realizacji

Lider Partnerstwa: Marcin Piwnik –  Starosta Powiatu Sandomierskiego

Struktura Partnerstwa: Komitet Sterujący (jako Rada Partnerstwa), Zespół (jako Grupa Robocza), Koordynator Zespołu

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 2070 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 170 475
 • Średnia gęstość zaludnienia: 103,2 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 8523,8

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 78,0
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 89,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 61,2%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradczyni Partnerstwa:
Barbara Łączna

barbara.laczna@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania