Partnerstwo „Stowarzyszenie Strefa Przybrzeżna”

CWD_fav

O Partnerstwie

“Stowarzyszenie Strefa Przybrzeżna” stanowi grupę 6 JST szczebla gminnego oraz partnera jakim jest Słowiński Park Narodowy, które zawiązały współpracę w celu m.in. zapewnienia rozwoju lokalnego i podnoszenia kompetencji samorządów czy zawarcie z Samorządem Województwa Pomorskiego “Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego”.

Partnerstwo w kwietniu 2023 roku przyjęło strategię terytorialną, którą zaktualizowało we wrześniu 2023 roku w związku z zawarciem (też we wrześniu br.) Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego z Samorządem Województwa Pomorskiego. 

W ramach Porozumienia ZPT gminy obszaru otrzymały wsparcie/preferencje dla 21 projektów na kwotę ponad 37 mln zł, które wpisują się w priorytety i cele strategii terytorialnej Strefy Przybrzeżnej. Największym z projektów w ramach Porozumienia jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Smołdzinie. To projekt o wartości ponad 17 mln zł, który przyczyni się do poprawy stanu środowiska na tym cennym przyrodniczo obszarze. Obecnie trwają też dalsze prace nad poszerzeniem Porozumienia o projekty społeczne, związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych.

W dniu 1 grudnia gminy Partnerstwa zawiązały Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna”. Jest to stowarzyszenie tych 6 samorządów, a członkiem wspierającym jest Słowiński Park Narodowy. Tym samym dokonano instytucjonalizacji partnerstwa. Obecnie trwają prace nad utworzeniem biura Stowarzyszenia oraz przygotowania do realizacji projektów strategicznych finansowanych w ramach Porozumienia ZPT. 

Równolegle Partnerstwo przygotowuje wnioski do KPO, dotyczące wsparcia procesu transformacji energetycznej obszaru oraz planuje współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach PAWE – Pomorskiego Archipelagu Wysp Energetycznych. W planach są też wspólne projekty dotyczące ochrony przyrody, adaptacji i mitygacji do zmian klimatu oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami obszaru, które będą przygotowywane przez gminy Partnerstwa (już jako stowarzyszenie) ze Słowińskim Parkiem Narodowym, a także projekty Interreg w ramach programu Południowy Bałtyk.

Wyzwaniem jest też wykorzystanie szans związanych z morską energetyką wiatrową, gdyż porty serwisowe farm wiatrowych powstaną w Ustce i w Łebie, a dodatkowo w Ustce planowana jest rozbudowa portu służącego budowie instalacji offshore. W sąsiedztwie Partnerstwa planowana jest budowa elektrowni jądrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co również stanowi wielką szansę, a jednocześnie wyzwanie. Obszar Strefy Przybrzeżnej ma więc strategiczny charakter dla przyszłości transformacji energetycznej Polski i Europy. 

Partnerstwo „Stowarzyszenie Strefa Przybrzeżna” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.
 
 

Województwo: pomorskie

Członkowie Partnerstwa:

6 gmin, 1 podmiot inny niż jst:

 • Gmina wiejska Główczyce
 • Gmina miejska Łeba
 • Gmina wiejska Smołdzino
 • Gmina wiejska Ustka
 • Gmina miejska Ustka
 • Gmina wiejska Wicko
 • Słowiński Park Narodowy

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Smołdzinie

Lider Partnerstwa: Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Przewodniczący, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: Stowarzyszenie jst

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe
i strategiczne

Powierzchnia: 1048 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 42 006
 • Średnia gęstość zaludnienia: 40,08 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7001

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 176,3
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 40,1

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 33,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane